Norsk Beredskapsforum
http://norsksurvivalforum.com/

Informasjon til media
http://norsksurvivalforum.com/viewtopic.php?f=71&t=1023
Side 1 av 1

Forfatter:  Hugin [ 06 Mai 2014, 18:05 ]
Innleggets emne:  Informasjon til media

I dette innlegget finner du litt informasjon om Norsk Survival Forum (NSF). Videre er det også noen tips som kan være nyttig å vite når du kommer i kontakt med de som er aktive på dette forumet.

Denne informasjonen kan også være av interesse for nye medlemmer på forumet.

NSF er et frivillig drevet forum. Det er verken en organisasjon eller et selskap. Når begrepene «survival», «survivalist» og «prepper» benyttes på dette forumet må du ikke gå i fellen og tro at dette har noe å gjøre med de tabloide framstillingene av ekstrem-survivalister som forekommer i media, spesielt på National Geographic Channel. Vi mangler rett og slett norske begreper som favner bredden i det vi er opptatt av. Og i mangel av noe bedre, ble navnet Norsk Survival Forum valgt. Vi kunne like gjerne sett til «Direktoratet for sivilt beredskap»(eller «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap» som det heter nå) og valgt navnet «Forum for personlig beredskap». Det ville vært mer dekkende, men kanskje gjort det vanskeligere for folk å finne fram til oss.

Felles for alle medlemmene er at vi mener det er fornuftig å forberede seg på ulike typer kriser og situasjoner som kan oppstå. Det og hanskes med disse er hva dette forumet handler om.

På NSF er det en vid spredning i hva slags kriser vi har i tankene. Det kan dreie seg om alt fra smittsomme sykdommer, naturkatastrofer, husbrann og bilulykker til økonomisk krise, sosial uro, langvarig arbeidsledighet eller totalt sammenbrudd i samfunnstjenester i kortere eller lengre tid. Listen kan gjøres lang. Likedan har vi mange forskjellige ideer om hvordan man best kan forberede seg og hva man trenger av utstyr, kunnskap og ferdigheter. Det er også en veldig stor spredning i medlemmenes alder, bosted, familiesituasjon og forberedelsesnivå. Dette gir opphav til mange interessante diskusjoner. Formålet med forumet er at det skal være et samlingspunkt for folk i (og utenfor) Norge med interesse for de temaene som blir diskutert her.

Vanligvis bedriver forum på internett aktiv rekruttering. Det er ikke tilfelle med dette forumet. De som velger å bli aktive har trolig kommet hit ved googling eller etter råd fra bekjente. Selv om vi her på NSF ikke har noe imot at vi blir fler, eller at forumet er nevnt i media, så det er ikke noe som vi jobber aktivt for å oppnå.

Selv om vi gjerne ser at andre forbereder seg til ulike kriser eller vanskelige situasjoner, så det er ikke noe vi aktivt og i fellesskap jobber mot. Dog driver mange av oss små bevisstgjørende prosjekter i nærmiljøet og i andre sammenhenger enn her.

De fleste på dette forumet har valgt å være anonyme. Her på forumet kan vi diskutere forberedelsene våre og andre ting i detalj, men uten å avsløre hva vi egentlig heter og akkurat hvor vi bor. Noen på forumet kjenner hverandre bedre, men i hovedsak er vi anonyme selv overfor hverandre.

Årsakene til denne anonymiteten er flere: Delvis møter våre forberedelser ofte en klart uforstående holdning og avstandstagende fra folk vi kjenner. Noen ganger er det tydeligvis direkte truende og skremmende at det finnes folk som faktisk forbereder seg på å klare ting som langvarig strømbrudd, butikker med tomme hyller eller kollaps av grunnleggende samfunnstjenester. Derfor er mange av oss blitt vant til å være litt forsiktige med hvem vi forteller om våre forberedelser, og hvor mye vi forteller.

Mange av oss er bekymret for hva som kan skje når ubehagelige ting faktisk skjer. Forberedelsene vi har gjort er ofte laget med tanke på å kunne hjelpe fler enn oss selv, men de er ikke av et slikt omfang at vi kan hjelpe alle som trenger hjelp. For å unngå ubehagelige situasjoner kan det være hensiktsmessig å holde en lav profil og ikke avsløre for andre hva slags forråd du har og hvilke andre forberedelser du har gjort.

Gjennom hele forumets levetid har vi hatt pågang fra journalister som har ønsket å få noen av oss til å stille opp for seg i en eller annen sammenheng. Selv om noen blant oss er grundig lei av disse journalistene, er det fritt fram for journalister å melde slik interesse. Vi er et åpent forum som ikke har noe som helst å skjule. Det eneste vi forlanger er at journalister som kommer hit i kraft av at de er journalister, gjør dette åpent og ærlig og følger etiske normer for pressen slik de er uttrykt i «Vær Varsom-plakaten» . http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten Når det gjelder å finne riktige folk å intervjue i forbindelse med reportasjer, så går det greit å stille spørsmål her på forumet. Det er da fritt fram for alle å ta kontakt og delta, det er ingenting som NSF kan eller vil legge seg i, selv om vi kan oppfordre til en viss forsiktighet med å avsløre for mye og å avsløre sin identitet.

Legg merke til at det ikke er noen medlemmer som er oppnevnt til å representere dette forumet. Uttalelsene som medlemmene gjør, gjøres som individer, ikke som representanter for medlemmene av dette forumet. Dette inkluderer denne teksten og det er trolig mange som har synspunkter og kommentarer om det som står her.

Vi har lagt merke til at det blant journalister og media ofte finnes en tendens til å nekte å forstå hvorfor man velger å forberede seg til kriser og katastrofer. Noen ganger også en tendens til å latterliggjøre oss som velger å gjøre det. Det kan derfor være vanskelig å få medlemmer til å stå fram åpent i media.

Når du leser innleggene på dette forumet, vil du komme over noen merkelige forkortelser. Du vil finne en ordliste her: viewtopic.php?f=56&t=63&hilit=shtf+wrol
-----
Takk til Draugjeger som har laget utkastet til dette innlegget. Og takk til Swedish Survivalist Forum som har latt oss bruke deler av sin tilsvarende tråd beregnet på journalister.

Side 1 av 1 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/